Blogia
PILAR BELLÉS PITARCH: NOVELA “TRIUNFAR EN TIEMPOS DIFÍCILES” Y CUENTOS PARA CONVIVIR EN IGUALDAD

8. EL XIQUET QUE FEIA MALIFETES AL SALÓ / EL NIÑO QUE HACÍA TRASTADAS EN EL SALÓN / BAD BEHAVIOUR IN THE LIVING ROOM

8. EL XIQUET QUE FEIA MALIFETES AL SALÓ / EL NIÑO QUE HACÍA TRASTADAS EN EL SALÓN / BAD BEHAVIOUR IN THE LIVING ROOM

 

8. EL XIQUET QUE FEIA MALIFETES AL SALÓ

 Eren vacances d’estiu. El xiquet no anava a la guarderia perquè la mamà tenia vacances i preferia tenir-lo a casa amb ella.

    Normalment el xiquet s’entretenia jugant tranquil amb el pàrquing de cotxes mentre la mamà feia faenes per casa.

    La cridava mil vegades per a contar-li a què jugava i ella acudia encantada.

    Un dia, sense més ni més, al xiquet li va donar per fer malifetes.

   Va tirar els coixins del sofà a terra i jugava a futbol amb ells. Va escampar tots els joguets.

    La mare el va renyir. El xiquet va plorar, va guardar els joguets però, només es va pegar la volta la mamà, va tirar les boletes de passar el fil per damunt dels sofàs, per terra, per baix la taula, per tot…

    La mare després d’acabar d’arreglar la casa, estava molt cansada, es va deixar caure al sofà, però amb tant mala sort que va esvarar amb una de les boletes i va caure a terra. Es va quedar dormida una bona estona. El xiquet li va posar una manta i un coixí perquè descansara.

    Quan la mare es va despertar, va veure que tots els joguets estaven acabats de recollir i també les boletes.

    —Perdó, mamà —va dir el xiquet quan va veure que obria els ulls—. No ho faré més. Estàs molt cansada?

    Es van abraçar. Des d’aquell dia el xiquet va ser més considerat i no va deixar les coses pel mig mai més.

 

    Consells didàctics: Hem de mentalitzar les futures generacions que arreglar la casa és faena de tots els que viuen en ella. Amb contes com aquest podem treballar el tema de ser considerat i col·laborar en les faenes de casa així com arreplegar els joguets quan acaben de jugar. Algú podria tropessar i caure.

EL NIÑO QUE HACÍA TRASTADAS EN EL SALÓN

 Eran vacaciones de verano. El niño no iba a la guardería porque la mamá estaba de vacaciones y prefería tenerlo en casa con ella.

    Normalmente el niño se entretenía jugando tranquilo con el parking de coches mientras la mamá hacía las faenas de casa.

    La llamaba mil veces para contarle a qué jugaba y ella acudía encantada.

    Un día, sin más ni más, al niño le dio por hacer trastadas. Tiró los cojines del sofá al suelo y jugaba al fútbol con ellos. Esparció todos los juguetes.

    La mamá lo riñó. El niño se puso a llorar, guardó los juguetes pero nada más darse la vuelta la mamá, tiró las bolitas de pasar el hilo  por encima de los sofás, por tierra, por debajo de la mesa, por todo…

    Su madre, después de acabar de arreglar la casa, estaba muy cansada, se dejó caer al sofá, pero con tan mala suerte que deslizó con una de las bolitas y se cayó a tierra… se quedó dormida un buen rato. El niño le puso una manta y un cojín para que descansara.

    Cuando la madre se despertó, vio que todos los juguetes estaban acabados de recoger y también todas las bolitas.

    —Perdón, mamá —dijo el niño cuando vio que abría los ojos—. No lo haré más. ¿Estás muy cansada?

    Se abrazaron. Desde aquel día el niño fue más considerado y no volvió a dejarse cosas por medio nunca más.

BAD BEHAVIOR IN THE LIVING ROOM

 

It was the summer holidays. The small boy wasn’t at the nursery because his mum was on holiday too.

    He usually plays with his car parking quietly while Mum does housework. She looks after him happily.

     But today he is naughty. He is behaving badly in the living room.

    First he throws away all the cushions and then he plays football with them. Then he gets out all the toys from their boxes. It is a mess.

    Mum reprimands him for it. He cries. Then he puts the toys into their boxes.

    When Mum goes out of the living room he drops the balls on the floor, in the sofa, under the table… everywhere.

    When Mum finishes the housework she is very tired. She sits on the sofa, but unfortunately she slips on a small ball and she falls on the floor. She is unconscious for a while…

    The small boy covers her with a blanket and he puts a cushion under her head to rest on.

    When Mum wakes up she sees all the toys in their boxes and all the balls in their bag.

    ‘Sorry, Mum,’ says the small boy when she opens her eyes. ‘Are you tired?’

    She takes him in her arms. The small boy gets worried of the consequences of his bad behaviour. 

    He changed his behaviour and he tidied up his toys. They lived happily ever after.


¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres.

0 comentarios

¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres
¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres